Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Tiến Sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ với đất nước với nhân dân

      Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ là người thiên tài thiên đức, học rộng biết nhiều, kiến thức uyên thâm đương thời hiếm có. Việc làm và ý kiến của ông thẳng thắn, kịp thời và cần thiết đối với công việc lãnh đạo đất nước hiện nay, mà đa số nhân dân Việt nam cùng chung ý nguyện nhưng chưa nói lên được.
       Những cái gì người ta biết được và nói ở Cù Huy Hà Vũ đều thể hiện là chân lý của xã hội. Những câu nói việc làm của ông đều thể hiện cho dân cho nước, thể hiện cho sự diệt sâu vun gốc cho một đường lối lãnh đạo đưa đất nước đi lên và thoát khỏi kế sách xâm lăng của ngoại bang đồng thời bảo vệ tài nguyên quốc gia cho muôn đời và cải thiện hoà bình xoá bỏ hận thù trong dân tộc và đấu tranh giữ lại những tinh hoa văn hoá của các thời đại cho non sông đất nước mãi mãi thiêng liêng.
     Ông là một luật gia ưu tú. Ông dùng luật của nhà nước Việt Nam để chống lại ngững thói hư tật xấu, những vụ tham nhũng tày trời, những vụ áp bức man rợ, những vụ cưởng đoạt tập thể phi nhân tính, những vụ đàn áp dân lành giả man và những ngu dốt độc tài của cá nhân trong ban lãnh đạo nhà nước.Ông cũng vạch trần những điếm văn hoá lấy uy tín của người khác làm uy tín của mình v.v...
      Nói tóm lại ông là một ngôi sao về công lý. Một ngôi sao về đạo đức nhân cách của người Việt. Một ngôi sao về lòng bác ái và hoà bình. Ngôi sao ấy đang được hàng triêu triệu ngọn nến lung linh vẩy gọi và ấp ủ chờ mong. Thế mà ông lại bị hảm hại một cách phi luật.
    
                                                                                        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét